پاورپوینت معماری محراب - 35 اسلاید

پاورپوینت معماری محراب - 35 اسلاید

پاورپوینت معماری محراب - 35 اسلاید

پاورپوینت معماری محراب

فهرست مطالب :
مهرابه
مهرابه در آیین میترا
مهراب های مسیحی
انواع مهرابه
معماری مهرابه‌ها
مهرابه‌های بازمانده
محراب از نظر لغوي
تاريخچة محراب
سير تاريخي محراب
محراب در زمان پيامبر
محراب در عهد خلفاي راشدين
محراب در عهد امویان
محراب در عهد عباسیان
تحول محراب در عصر فاطميان
محراب در عهد سلاجقه
محراب در عصر تيموريان
معماري محراب