پاورپوینت بررسی معماری مسجد نصیرالملک شیراز - 48 اسلاید

پاورپوینت بررسی معماری مسجد نصیرالملک شیراز - 48 اسلاید

پاورپوینت بررسی معماری مسجد نصیرالملک شیراز - 48 اسلاید

فهرست مطالب
معرفی مسجد
تاریخچه
جلوه معماری ایرانی در مسجد نصیرالملک شیراز
پیشینه پژوھشی
توصیف بنا
کاربری
وضعیت موجود
ایوان مسجد نصیرالملک
رواق مسجد
تصاویر مسجد
پلانها ی مسجد
نما مقاطع
پرسپکتیو