پاورپوینت بررسی ، فضای گلخانه ای ، سیستم های غیرفعال خورشیدی - 69 اسلاید

پاورپوینت بررسی ، فضای گلخانه ای ، سیستم های غیرفعال خورشیدی - 69 اسلاید

پاورپوینت بررسی ، فضای گلخانه ای ، سیستم های غیرفعال خورشیدی - 69 اسلاید

پاورپوینت بررسی ، فضای گلخانه ای ، سیستم های غیرفعال خورشیدی - 69 اسلاید


فهرست مطالب
انرژی خورشید
سیستم فعال خورشیدی
Active solar system
سیستم غیرفعال خورشیدی
Passive solar system
روش دریافت مستقیم
روش دریافت غیر مستقیم
کسب مستقیم – کسب غیر مستقیم – ایزوله کردن
1.پنجره آفتابي
2. ديوار آفتابي
3. بام حوضچه‌اي
4. جذب مجزا
5. گلخانه خورشیدی
 
 
 
چگونه ساختمانی طراحی کنیم 
که از منابع تجدید پذیر استفاده کرده 
وبا  خورشید گرم، با باد خنک
 و با آفتاب روشنایی بگیرد.
 
سیستم فعال خورشیدی:Active solar system           
اين سيستم ها ساختمان پيچيده اي نسبت به سيستم غيرفعال دارند.از انواع سيستم هاي فعال ميتوان به آبگرمكن هاي خورشيدي و يا سلولهاي فتوولتائيك ها اشاره كرد.مهم ترين بخش سلولهاي فعال خورشيدي كلكتورها يا جذب كننده هاي اين سيستم هاست.
سیستم غیرفعال خورشیدی Passive solar system    :
سیستمی که  قسمت هایی از جدارهای پوسته خارجی را تشکیل میدهد  و به گونه ای طراحی شده است که با یک مکانیسم غیرفعال ، انرژی خورشیدی را در خود جمع آوری  و ذخیره می نماید تا در زمان مناسب به فضای داخلی ساختمان منتقل گردد(مانند فضای گلخانه ای)
نکته:سیستم های غیر فعال خورشیدی در طراحی ساختمان به کار میروند و جزء سفت کاری ساختمان محسوب میشود هزینه زیادی هم نداردن و برای سرد و گرم کردن نیاز به وسیله خارجی ندارند.
سرمایش پسیو خورشیدی در ساختمان:
تکنیهای سرمایش طبیعی باعث می شوند بدون استفاده از هر گونه انرژی در تابستان، خانه خنک بماند. سایه از جمله موارد کاربردی و مهم در خانه های خورشیدی پسیو می باشد
 زیرا همین ساختار در زمستان نور خورشید را جمع آوری می کند. جرم حرارتی و مصالح ساختمانی به همان خوبی که در گرمایش کاربرد دارند در سرمایش نیز مؤثرند.
در سیستم گرمایش خورشیدی پسیو،گرمایش ساختمان بطور طبیعی و با استفاده از عوامل طبیعی مثل خورشید انجام می گیرد.برای گرمایش خورشیدی پسیو دو اقدام اولیه باید صورت گیرد : استفاده از شیشه دو جداره جنوبی و استفاده از جرم حرارتی جهت جذب كردن،ذخیره سازی و انتشارگرما.
هدف همه سیستم های گرمایش خورشیدی ذخیره سازی گرما توسط مصالح ساختمانی و رها سازی آن در زمانهایی است که تابش خورشید وجود ندارد. هنگامیکه مصالح ساختمانی گرما را برای استفاده های بعدی ذخیره می نمایند گرمایش خورشیدی فضای مطلوبی را برای داخل خانه مهیا می نماید.
شیوه استفاده مستقیم از انرژی خورشیدی و ساده ترین نوع گرمایش خورشیدی است . دراین شیوه تابشهای خورشیدی مستقیماً داخل بنا را گرم می نماید و اطاق بصورت جذب کننده عملمی کند . در این شیوه به هیچ وجه از وسایل مکانیکی و تاسیساتی استفاده نمی شود. 
و.....